เข้าสู่ระบบ  
สมัครเรียน


ติดต่อสอบถาม
FACEBOOK


LINE
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/regweb/admission/includes/counter.php on line 48
หัวข้อเรื่องที่มีให้เลือก
โปรดคลิ๊กดูบทความในแต่ละหัวข้อ

  


HCU
HCU · บทความทั้งหมด: 5 · ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 58968
ข่าวสาร/บทความ:

Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555: ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 (admission)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก: บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก (admission)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค2/54: การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค2/54 (webmaster)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  มฉก. จัดรถบริการรับ - ส่ง: มฉก. จัดรถบริการรับ - ส่ง (webmaster)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก (webmaster)
ข่าวสาร/บทความล่าสุด:

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
โดย admission
1468-09-22 10:16:31

ชมรมเชียร์
ชมรมเชียร์ · บทความทั้งหมด: 5 · ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 36209
ข่าวสาร/บทความ:

Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  น้อง ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ฟังทางนี้จ้า!!!!: น้อง ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ฟังทางนี้จ้า!!!! (admin)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  ปิดรับสมัครคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม(091): ปิดรับสมัครคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม(091) (admin)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  สุขสันต์วันเด็ก: สุขสันต์วันเด็ก (admin)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน: ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน (admin)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่!!!: ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่!!! (admin)
ข่าวสาร/บทความล่าสุด:

น้อง ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ฟังทางนี้จ้า!!!!
โดย admin
1467-04-19 12:15:57

น้อง ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ฟังทางนี้จ้า !! ในปีการศึกษา 2554 น้อง ๆ สามารถเลือกคณะต่าง ๆ (ยกเว้นคณะเภสัชศาสตร์) ของม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการรับตรงร่วมกับ ม.ขอนแก่น และ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ มีต่อ... นะค่ะ)


ประกาศ ป.ตรี
ประกาศ ป.ตรี · บทความทั้งหมด: 25 · ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 208293
ข่าวสาร/บทความ:

Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  กำหนดการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554: กำหนดการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 (webmaster)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  นักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ อังกฤษ-จีน สอบวัดความรู้: นักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ อังกฤษ-จีน สอบวัดความรู้ (webmaster)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่: ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ (webmaster)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  คะแนนสูงสุด - ต่ำสุด รอบ Admission กลาง ปีการศึกษา 2556: คะแนนสูงสุด - ต่ำสุด รอบ Admission กลาง ปีการศึกษา 2556 (admission)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  โครงการรับตรงร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์: โครงการรับตรงร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์ (webmaster)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  รอบ โควตารับตรงร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์: รอบ โควตารับตรงร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์ (webmaster)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  รอบโควตารับตรงร่วมกัน ม.ขอนแก่น: รอบโควตารับตรงร่วมกัน ม.ขอนแก่น (webmaster)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  ปิดรับสมัคร รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน): ปิดรับสมัคร รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) (webmaster)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  **วันสุดท้าย** ของการรับสมัคร รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน): **วันสุดท้าย** ของการรับสมัคร รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) (webmaster)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  กรณีชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร ภายในวันที่ 17 พ.ย. 53: กรณีชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร ภายในวันที่ 17 พ.ย. 53 (webmaster)
ข่าวสาร/บทความล่าสุด:

กำหนดการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554
โดย webmaster
1468-05-19 08:54:00

ขอให้นักศึกษาใหม่ รหัส 54XXXX
เข้ารับการตรวจร่างกายในวันที่กำหนด ณ อาคารบรรณาสารสนเทศ ชั้น 1
เวลา 8.00 - 16.00 น. ให้นำใบเสร็จรับเงินมาแสดง

วันอังคารที่
24 พฤษภาคม 2554

8.00 - 12.00 น.
- คณะบริหารธุรกิจ
13.00 - 16.00 น.
- คณะนิติศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

วันพุธที่
25 พฤษภาคม 2554

8.00 - 12.00 น.
- คณะเทคนิคการแพทย์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะกายภาพบำบัด
- คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
13.00 - 16.00 น.
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 
- คณะแพทย์แผนจีน
- คณะเภสัชศาสตร์

 

หมายเหตุ : ถ้านักศึกษาใหม่ที่ไม่ได้ตรวจร่างกายในวันดังกล่าว จะต้องไปตรวจร่างกายด้วยตนเองที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น และนำผลการตรวจร่างกายมายื่นที่คณะวิชาที่ตนสังกัดภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2554
ประกาศ ป.โท
ประกาศ ป.โท · บทความทั้งหมด: 3 · ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 12435
ข่าวสาร/บทความ:

Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  ประกาศเรื่องการ : ประกาศเรื่องการ (admin)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  ขยายเวลารับสมัครปริญญาโท: ขยายเวลารับสมัครปริญญาโท (webmaster)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (webmaster)
ข่าวสาร/บทความล่าสุด:

ประกาศเรื่องการ
โดย admin
1467-05-19 15:10:21

นักศึกษาที่มีรหัสประจำตัว 53XXXX คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน และ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
ให้มา สอบวัดระดับด้านภาษา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ค. 2553 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้อง 2-109 อาคารเรียนชั้น 1


ประชาสัมพันธ์ news
ประชาสัมพันธ์ news · บทความทั้งหมด: 6 · ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 40214
ข่าวสาร/บทความ:

Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  แผนที่เส้นทางมา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ บน Google maps ค่ะ: แผนที่เส้นทางมา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ บน Google maps ค่ะ (admin)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  แจ้งเปลียนแปลงการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่: แจ้งเปลียนแปลงการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ (admin)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  คณะที่เปิดรับสมัคร รอบหลัง ADMISSION เพิ่มเติม: คณะที่เปิดรับสมัคร รอบหลัง ADMISSION เพิ่มเติม (webmaster)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 23 พ.ค. 51: การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 23 พ.ค. 51 (webmaster)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  สายด่วน...รับสมัครนักศึกษาใหม่ (tanawan)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  คณะที่ - ปิด - รับสมัคร (รอบรับตรงของมหาวิทยาลัย): คณะที่ - ปิด - รับสมัคร (รอบรับตรงของมหาวิทยาลัย) (webmaster)
ข่าวสาร/บทความล่าสุด:

แผนที่เส้นทางมา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ บน Google maps ค่ะ
โดย admin
1467-07-01 10:37:15


---> ดูแผนที่ขนาดใหญ่


ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ · บทความทั้งหมด: 2 · ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 7059
ข่าวสาร/บทความ:

Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  ขยายเวลาในการรับสมัครสำหรับสาย วิทยาศาสตร์สุขภาพ: ขยายเวลาในการรับสมัครสำหรับสาย วิทยาศาสตร์สุขภาพ (admission)
Read this Articleprinter ready versionE-mail to a Friend  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อพัฒนานักกีฬา: โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อพัฒนานักกีฬา (webmaster)
ข่าวสาร/บทความล่าสุด:

ขยายเวลาในการรับสมัครสำหรับสาย วิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดย admission
1466-05-07 12:33:18

 
ขยายเวลารับสมัครคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม เวลา 15.00 น.

ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล  อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

! ! สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเท่านั้น ! ! 
งดรับสมัครทางไปรษณีย์ และการรับสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว