เข้าสู่ระบบหน้าแรกสมัครเรียน Onlineคำถามถามบ่อยแผนที่ที่ตั้ง มหาวิทยาลัย  
สมัครเรียน


ติดต่อสอบถาม
คู่มือการศึกษา 2557

คู่มือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  
(สามารถโหลดเข้า iBooks บน iPad/iPhone)

คู่มือการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
คู่มือหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (E-BOOK)

คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
(สามารถโหลดเข้า iBooks บน iPad/iPhone)
Freshy Guide 2014

คู่มือนักศึกษา  
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล
ลงทะเบียน
แผนกรับนักศึกษา
Adobe Reader
ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่นี่
QR-Code
Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/jo/admission/includes/counter.php on line 48

กรอกใบสมัครปริญญาตรี "Online"

ปิดรับสมัคร รอบหลัง Admission สายวิทย์สุขภาพ ปี 2557

รอบหลัง Admission ปีการศึกษา 2557

 สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะคณะ นิติศาสตร์/นิเทศศาสตร์/บริหารธุรกิจ/สังคมสงเคราะห์ฯ/
                          ศิลปศาสตร์/ภาษาและวัฒนธรรมจีน/วิทยาศาสตร์ฯ(วิทยาการคอมพิวเตอร์,
                          จุลชีวอุตสาหกรรม,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

พิมพ์ "หลักฐานประกอบการสมัคร"

ตรวจสอบผลคะแนน O-NET
ตรวจสอบผลคะแนน GAT/PAT
พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร(กรณีต้องการพิมพ์ใหม่/กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์)  

ค้นหาข้อมูล

ค้นหาเลขที่ผู้สมัคร

สำหรับผู้สนใจสมัครเรียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  

ระเบียบการและปฎิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2557  **ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 5 ก.ย. 56**
แนะนำคณะ/สาขาวิชา
  - คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน
  - หลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา
เกณฑ์การคัดเลือกแต่ละรอบการรับสมัคร
  - รอบหลัง Admission ปีการศึกษา 2557  
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
ประมาณการค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเรียน
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
เทียบโอนรายวิชานักศึกษาใหม่
การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
หอพักนักศึกษา
ทุนการศึกษา
ระเบียบการแต่งกาย
บริการ รถบัส (รับ-ส่ง) นักศึกษา
แผนที่การเดินทางมามหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
ติดต่อสอบถามรายละเอียด