เข้าสู่ระบบหน้าแรกสมัครเรียน Onlineคำถามถามบ่อยแผนที่ที่ตั้ง มหาวิทยาลัย  
สมัครเรียน


Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล
ลงทะเบียน
แผนกรับนักศึกษา
ติดต่อสอบถาม
Adobe Reader
ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่นี่
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

QR-Code
คู่มือหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (E-BOOK)

คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
(สามารถโหลดเข้า iBooks บน iPad/iPhone)
คู่มือการศึกษา 2558

คู่มือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  
คู่มือการศึกษา สาขาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  
(สามารถโหลดเข้า iBooks บน iPad/iPhone)
Freshy Guide 2014

คู่มือนักศึกษา  
Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/regweb/admission/includes/counter.php on line 48

ปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

พิมพ์ "หลักฐานประกอบการสมัคร"

ตรวจสอบผลคะแนน O-NET
ตรวจสอบผลคะแนน GAT/PAT


สำหรับผู้สนใจสมัครเรียน ระดับปริญญาตรี   

ปฎิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2559  **ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 58**
ระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2559  **ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 58**
แนะนำคณะ/สาขาวิชา
  - คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน
  - หลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

รายละเอียดเพิ่มเติม  

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
ประมาณการค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเรียน
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
เทียบโอนรายวิชานักศึกษาใหม่
การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
หอพักนักศึกษา
ทุนการศึกษา
ระเบียบการแต่งกาย
บริการ รถบัส (รับ-ส่ง) นักศึกษา
แผนที่การเดินทางมามหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
ติดต่อสอบถามรายละเอียด