เข้าสู่ระบบหน้าแรกสมัครเรียน Onlineคำถามถามบ่อยแผนที่ที่ตั้ง มหาวิทยาลัย  
สมัครเรียน


ติดต่อสอบถาม
คู่มือการศึกษา 2557

คู่มือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  
(สามารถโหลดเข้า iBooks บน iPad/iPhone)

คู่มือการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
คู่มือหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (E-BOOK)

คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
(สามารถโหลดเข้า iBooks บน iPad/iPhone)
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

Freshy Guide 2014

คู่มือนักศึกษา  
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล
ลงทะเบียน
แผนกรับนักศึกษา
Adobe Reader
ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่นี่
QR-Code
Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/regweb/admission/includes/counter.php on line 48
 กรอกใบสมัคร สอบสัมภาษณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
(เฉพาะคณะ นิติศาสตร์/ บริหารธุรกิจ/สังคมสงเคราะห์ฯ/ศิลปศาสตร์/
ภาษาและวัฒนธรรมจีน/วิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)


    กรอกใบสมัคร สอบข้อเขียน
(เฉพาะคณะ พยาบาล/เภสัช/เทคนิค/กายภาพ/แพทย์แผนจีน/สาธารณสุขฯ/วิทย์ฯการแพทย์)
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 กรอกใบสมัคร โครงการพิเศษ (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาเท่านั้น)

     โครงการเด็กดีมีที่เรียน  

     โครงการทุนร่มโพธิ์ทอง  

     โครงการ MOU  

     โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน  (ทุนมูลนิธิปอเต๊กตึ้ง/โรงพยาบาลหัวเฉียว)

     โครงการทุนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  


  
เด็กดีมีที่เรียน
ทุนร่มโพธิ์ทอง
ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
MOU

พิมพ์ "หลักฐานประกอบการสมัคร"  

พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร(กรณีต้องการพิมพ์ใหม่/กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์)  
ตรวจสอบสถานะใบสมัคร(กรณีส่งทางไปรษณีย์) **หลังจากส่งเอกสารแล้ว 4 วันทำการ  
ตรวจสอบผลคะแนน O-NET
ตรวจสอบผลคะแนน GAT/PAT

ค้นหาข้อมูล

ค้นหาเลขที่ผู้สมัคร

สำหรับผู้สนใจสมัครเรียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558  

ระเบียบการและปฎิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2558  **ข้อมูล ณ วันที่ 8 ต.ค. 57**
ระเบียบการและปฎิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2558 โครงการเด็กดีมีที่เรียน  **ข้อมูล ณ วันที่ 8 ต.ค. 57**
ระเบียบการและปฎิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2558 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา  **ข้อมูล ณ วันที่ 28 ต.ค. 57**
แนะนำคณะ/สาขาวิชา
  - คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน
  - หลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา
เกณฑ์การคัดเลือกแต่ละรอบการรับสมัคร
  - รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558   
  - รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
  - รอบ Admission กลาง ปีการศึกษา 2558  
  - รอบหลัง Admission ปีการศึกษา 2558  

รายละเอียดเพิ่มเติม  

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
ประมาณการค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเรียน
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
เทียบโอนรายวิชานักศึกษาใหม่
การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
หอพักนักศึกษา
ทุนการศึกษา
ระเบียบการแต่งกาย
บริการ รถบัส (รับ-ส่ง) นักศึกษา
แผนที่การเดินทางมามหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
ติดต่อสอบถามรายละเอียด