เข้าสู่ระบบหน้าแรกสมัครเรียน Onlineคำถามถามบ่อยแผนที่ที่ตั้ง มหาวิทยาลัย  
สมัครเรียน


Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล
ลงทะเบียน
แผนกรับนักศึกษา
ติดต่อสอบถาม
Adobe Reader
ดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิกที่นี่
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

QR-Code
คู่มือหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (E-BOOK)

คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
(สามารถโหลดเข้า iBooks บน iPad/iPhone)
คู่มือการศึกษา 2558

คู่มือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  
คู่มือการศึกษา สาขาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  
(สามารถโหลดเข้า iBooks บน iPad/iPhone)
Freshy Guide 2014

คู่มือนักศึกษา  
Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/regweb/admission/includes/counter.php on line 48

กรอกใบสมัครปริญญาโท - เอก "Online"

>>> กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่

พิมพ์ "หลักฐานประกอบการสมัคร"
หนังสือรับรองผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ใบแสดงผลการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร(กรณีต้องการพิมพ์ใหม่)

ข้อมูลการรับสมัคร
ปฏิทินกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
เอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
Website บัณฑิตวิทยาลัย
แผนที่การเดินทางมามหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
ติดต่อสอบถามรายละเอียด