เข้าสู่ระบบ  
สมัครเรียน


ติดต่อสอบถาม
FACEBOOK


LINE
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/regweb/admission/includes/counter.php on line 48

กรอกใบสมัครปริญญาโท - เอก "Online"

>>> กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่

พิมพ์ "หลักฐานประกอบการสมัคร"
หนังสือรับรองผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ภาษาไทย)
หนังสือรับรองผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
ใบแสดงผลการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
พิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร(กรณีต้องการพิมพ์ใหม่)