ค้นหาเลขที่สมัคร

กรณีต้องการพิมพ์ใบรายงานผลการสมัครใหม่ / ใบชำระเงินค่าสมัคร / กรอกใบสมัครยังไม่สมบูรณ์

คลิกที่นี่
ตรวจสอบสถานะการสมัคร

กรณีที่จัดส่งเอกสารการสมัครแล้วภายหลัง 3 วันทำการ

คลิกที่นี่
International Programs

Admission Requirements

• Completion of M6 (grade 12) or the equivalent as accepted by the Thai Ministry of Education
• Acceptable results in National University Entrance Exam, HCU Aptitude Test, SAT, GCSE or an equivalent test
• Acceptable results in an English proficiency test administered by HCU, an accredited institute,TOEFL, IELTS or an equivalent test
• Excellent record of good behavior
• Good physical and mental health
• Satisfactory HCU interview results

Facilities and Services

The main campus covers 150 rai (60 acres), located at KM 18 on the Bangna-Trad Highway, Samutprakarn. The Yossey Campus is located on Anantanark Road, Pomprab District, Bangkok. The campus at Bangna has modern housing, air-conditioned classrooms, instructional and AV equipment, language labs, computer labs, science labs, a self-learning resource center, along with sports and athletic facilities.

Residence and Dormitories

Men’s and women’s dormitories are available on campus. Dorm fees are approximately THB 10,560 per semester.

Enrolment Period for Local and Overseas Students :

First Semester : August to December
Second Semester : January to May
Summer Session : June to July

Academic Semesters: Three (3) Semesters

Contact Person and Details :

Student Admission Department, Office of the Registrar
Tel : 66 (0) 2312 6300-73 ext. 1186, 1187
Fax : 66 (0) 2312 6412
Website : www.hcu.ac.th
E-mail : admission.huachiew@gmail.com

The first and only university to offer students the advantage of obtaining one degree combining two important languages— English and Chinese, while gaining valuable perspectives on the Chinese business market.