ค้นหาเลขที่สมัคร

กรณีต้องการพิมพ์ใบรายงานผลการสมัครใหม่ / ใบชำระเงินค่าสมัคร / กรอกใบสมัครยังไม่สมบูรณ์

คลิกที่นี่
ตรวจสอบสถานะการสมัคร

กรณีที่จัดส่งเอกสารการสมัครแล้วภายหลัง 3 วันทำการ

คลิกที่นี่
แผนกรับนักศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 1

18/18 ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Hotline
085-489-3710
085-489-3711
085-489-3712
Office
02-312-6300 ถึง 79
ต่อ
1711 - 1718
Fax
02-312-6412