ข้อมูลผู้สมัคร กลุ่มศิลป์ - สังคม - วิทย์ ปีการศึกษา 2566 (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
คำนำหน้า :    
ชื่อ :  
นามสกุล :  
เกรดเฉลี่ย :  
วุฒิการศึกษา :  
เลขที่บัตรประชาชน :  
 
ข้อมูลสาขาวิชา (เลือกได้ 1 อันดับ)
ลำดับ สาขาวิชา  
1.