ข้อมูลผู้สมัคร โครงการ "คณะการแพทย์แผนจีน" ปีการศึกษา 2561 เฉพาะผู้ที่มีผลคะแนน HSK ระดับ 5 ขึ้นไปเท่านั้น
คำนำหน้า :    
ชื่อ :  
นามสกุล :  
เกรดเฉลี่ย :  
วุฒิการศึกษา :  
เลขที่บัตรประชาชน :  
 
ข้อมูลสาขาวิชา (เลือกได้ 1 อันดับ)
ลำดับ สาขาวิชา  
1.