เข้าสู่ระบบ  
สมัครเรียน


ติดต่อสอบถาม
FACEBOOK


LINE
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/regweb/admission/includes/counter.php on line 48
แผนกรับนักศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ: ประชาสัมพันธ์ news

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

Hidden: แผนที่เส้นทางมา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ บน Google maps ค่ะ

---> ดูแผนที่ขนาดใหญ่

หมายเหตุ:
ประชาสัมพันธ์ news
Hidden: แจ้งเปลียนแปลงการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
รอบ Admission :
จากวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2553 เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.00-15.00 น.
รอบก่อน Admission :
จากวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เป็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.00-15.00 น.
รอบหลัง Admission :
ให้ตรวจร่างกายที่ คลินิก มฉก. เท่านั้นภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ประชาสัมพันธ์ news
Hidden: คณะที่เปิดรับสมัคร รอบหลัง ADMISSION เพิ่มเติม

รับสมัคร รอบหลัง ADMISSION เพิ่มเติม
ตั้งแต่วันนี้ - 29 พฤษภาคม 2552 มีคณะที่เปิดรับ ดังนี้

     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
     คณะศิลปศาสตร์
     
คณะบริหารธุรกิจ
     คณะนิติศาสตร์
     
คณะนิเทศศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครและสอบสัมภาษณ์ในวันที่สมัคร ตั้งแต่ 08.30 - 15.00 น.
*** ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ***

คณะอื่น ๆ ปิดรับสมัครแล้ว ! !

ประชาสัมพันธ์ news
Hidden: การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 23 พ.ค. 51

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  บริการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ประกอบด้วย : การตรวจร่างกายโดยแพทย์ + การเอ็กซเรย์ปอด + ตรวจตาบอดสี + ตรวจทางห้องปฏิบัติการ : ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count : CBC) และตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)

 นักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้ส่งใบแสดงผลการตรวจร่างกาย สามารถติดต่อชำระเงินค่าตรวจร่างกายได้ที่จุดชำระเงินค่าสมัครเรียน  สำนักทะเบียนและประมวลผล  (ค่าตรวจร่างกาย 230 บาท)
 ขอให้ผู้ที่ชำระเงินค่าตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว เข้ารับการตรวจร่างกายในวันและเวลาดังกล่าว  หากไม่มาตรวจร่างกายในวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าตรวจร่างกายให้ในทุกกรณีหมายเหตุ: ! ! ! ในวันที่เจาะเลือดไม่ต้องอดอาหาร  แต่ควรมาเจาะเลือดก่อนรับประทานอาหารเช้า ! ! !
ประชาสัมพันธ์ news
สายด่วน...รับสมัครนักศึกษาใหม่

The new website socialcomments.net has the lastest twits and posts from social media about most popular topics. www.socialcomments.net

 พี่ปุ๊กกี้ :

085 - 489 - 3710 ..  

 พี่จ๊ะจ๋า :

085 - 489 - 3711

 พี่โบว์ :

085 - 489 - 3712

 พี่เต๋อ :

085 - 489 - 3713

 

ประชาสัมพันธ์ news
Hidden: คณะที่ - ปิด - รับสมัคร (รอบรับตรงของมหาวิทยาลัย)

คณะวิชาดังต่อไปนี้ ปิดรับสมัครแล้วครับ 

เปิดรับอีกครั้งรอบหลัง ADMISSION ในวันที่ 1 เม.ย. - 4 พ.ค. 52 หรือ  ADMISSION ผ่านสกอ. (ใช้คะแนน ADMISSION มายื่นสมัครเรียนเท่านั้น)

 คณะกายภาพบำบัด

 คณะเทคนิคการแพทย์
 คณะการแพทย์แผนจีน
 คณะเภสัชศาสตร์
 คณะพยาบาลศาสตร์

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ (เฉพาะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ประชาสัมพันธ์ news