เข้าสู่ระบบ  
สมัครเรียน


ติดต่อสอบถาม
FACEBOOK


LINE
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/regweb/admission/includes/counter.php on line 48
เกณฑ์คัดเลือก รอบก่อน Admission ครั้งที่ 3

รอบก่อน Admission ครั้งที่ 3-2557
 
เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2557


1.  ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ โดยนำผลคะแนนสอบ O-NET วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ตามองค์ประกอบค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้ 

 

 

ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)

 

 

O-NET

GAT

PAT

คณะสาขาวิชา

GPAX

รหัส 01-08

รหัส 85

รหัส 72

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะการแพทย์แผนจีน
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

20

30

20

PAT 2 = 30

สงวนลิขสิทธิ์โดย © แผนกรับนักศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 1470-09-02 (47024 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]