เข้าสู่ระบบ  
สมัครเรียน


ติดต่อสอบถาม
FACEBOOK


LINE
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/regweb/admission/includes/counter.php on line 48
เกณฑ์คัดเลือก รอบหลัง Admission

รอบหลัง Admission 2558
 
คณะสายวิทยาศาสตร์ วันที่ 11 - 25 มิถุนายน 2558
คณะอื่นๆ วันที่ 11 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2558


กรณียื่นคะแนน Admission

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่
คณะ พยาบาลศาสตร์ / เภสัชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์ / กายภาพบำบัด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การแพทย์แผนจีน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ /
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ให้เลือกเป็น อันดับที่ 1
ส่วนอันดับที่ 2-4 เลือกคณะหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เปิดรับรวมทั้งคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นผู้ที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
- มีผลคะแนนสอบ O-NET
- มีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT2
- จำนวนรับ : คณะหรือสาขาวิชา ประมาณ 30-50 คน


กรณีสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / ศิลปศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / นิติศาสตร์
นิเทศศาสตร์ / ภาษาและวัฒนธรรมจีน / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ไม่กำหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

สงวนลิขสิทธิ์โดย © แผนกรับนักศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 1462-10-31 (299137 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]