ข้อมูลผู้สมัคร โครงการ "ทุน AI" รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2566
คำนำหน้า :    
ชื่อ :  
นามสกุล :  
เกรดเฉลี่ย :  
วุฒิการศึกษา :  
เลขที่บัตรประชาชน :  
 
ข้อมูลสาขาวิชา
ลำดับ สาขาวิชา  
1.