เข้าสู่ระบบ  
สมัครเรียน


ติดต่อสอบถาม
FACEBOOK


LINE
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/regweb/admission/includes/counter.php on line 48
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
ข้อมูลผู้สมัคร
 
คำนำหน้า :  
ชื่อ :   นามสกุล :  
เกรดเฉลี่ย :   วุฒิการศึกษา :  
*เทียบเท่า ม.6 กรุณาสมัครที่มหาวิทยาลัย
โรงเรียน :  
  ***พิมพ์ค้นหาชื่อโรงเรียนโดยไม่ต้องพิมพ์คำว่าโรงเรียนใน ช่องว่าง ผลลัพท์จะปรากฎที่ combo box
ข้อมูลสาขาวิชา (เลือกได้ 4 อันดับ) (เลือกได้ 3 อันดับ)
 
ลำดับ สาขาวิชา
1.  
2.  
3.  
โครงการพิเศษ :  
ปริญญาที่ 2
โครงการพิเศษ เภสัชชุมชน (ทายาทร้านยา)
โครงการพิเศษ ส่งเสริมเทคนิคการแพทย์
 
คะแนนรายวิชา
 
เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาสาระการเรียนรู้ เกรดเฉลี่ย
ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ  
สุขศึกษาและพลศึกษา  
ศิลปะ  
การงานอาชีพ ฯ  
ภาษาต่างประเทศ  
ดูเกณฑ์การคัดเลือก