เข้าสู่ระบบ  
สมัครเรียน


ติดต่อสอบถาม
FACEBOOK


LINE
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/regweb/admission/includes/counter.php on line 48
หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา


    มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา จึงได้จัดให้มีหอพักนักศึกษา และจัดสร้างหอพักนักศึกษาแห่งใหม่ในโครงการพื้นที่ส่วนขยาย ม.หัวเฉียวฯ เพื่อให้นักศึกษามีที่พักอาศัยอย่างปลอดภัย สะดวกต่อการเรียนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดบริการสวัสดิการต่าง ๆ ในหอพักนักศึกษาอย่างครบครัน ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด จัดดำเนินงานหอพักในรูปแบบของศูนย์ศึกษาอาศัยและเอื้ออาทร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในทุก ๆ ด้านอย่างสมบูรณ์ การอยู่หอพักนักศึกษาเป็นก้าวหนึ่งของการเป็นผู้ใหญ่ เพราะนักศึกษาจะได้สัมผัสและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยตนเอง รู้จักแบ่งเวลาเป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ฝึกความรับผิดชอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้นักศึกษามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

ประเภทของหอพักมีดังนี้

หอพัก มฉก.1 (ห้องพัดลม)

  อาคาร 1-2 (เตียง 2 ชั้น ห้องน้ำรวม พักได้ 4 คน)
    1. ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท (รวมค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าไม่เกิน
        50 ยูนิต/ห้อง)
    2. ค่าประกันความเสียหาย 3,000 บาท
    3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 220 บาท (ชำระครั้งเดียว)

  อาคาร 3 (เตียงเดี่ยว ห้องน้ำในตัว พักได้ 3 คน)
    1. ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,800 บาท (ไม่รวมค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า)
    2. ค่าประกันความเสียหาย 3,900 บาท
    3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 220 บาท (ชำระครั้งเดียว)

******************///////////////////******************
หอพัก มฉก.2 (ห้องปรับอากาศ)

  อาคาร C,D,E1,E2 (เตียงเดี่ยว ห้องน้ำในตัว พักได้ 3-4 คน)
    1. ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,560 บาท (รวมค่าน้ำประปา ไม่รวมค่าไฟฟ้า)
    2. ค่าประกันความเสียหาย 5,100 บาท
    3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 220 บาท (ชำระครั้งเดียว)
    หมายเหตุ : - อัตราค่าไฟฟ้า ยูนิตละ 6 บาท
                     - อัตราค่าน้ำประปา ยูนิตละ 18 บาท
                     - สำหรับค่าประกันความเสียหาย จะคืนให้เมื่อสิ้นปีการศึกษา และนักศึกษาอยู่ครบ
                       1 ปี โดยไม่ทำทรัพย์สินของหอพักนักศึกษาเสียหาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โทร.0-2740-7042 / 0-2740-7040 / 0-2312-6300 ต่อ 1400 หรือ 1407
โทรสาร 0-2740-7043
 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © แผนกรับนักศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2005-09-12 (149569 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]