เข้าสู่ระบบ  
สมัครเรียน


ติดต่อสอบถาม
FACEBOOK


LINE
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/regweb/admission/includes/counter.php on line 48
เอกสารประกอบการสมัคร ปริญญาโท

เอกสารประกอบการสมัคร


 ปริญญาโท

 • สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปริญญาบัตร  หรือ ใบรับรองวุฒิ หรือ หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร จำนวน 1 ฉบับ)
 • สำเนาใบแสดงผลรายวิชาเท่าที่ศึกษามาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายสีพื้นหลังสีฟ้า ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ  จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบแสดงผลทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) เช่น TOEFL หรือ  IELT
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร  1,500 บาท
 • เอกสารเพิ่มเติม ที่นำมาวันสอบ
  1. สำเนาใบแสดงผลรายวิชาในระดับปริญญาตรี หรือ โท (Transcript)
  2. หนังสือรับรองจากบุคคล (Recommendation)
  3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  4. ใบแสดงผลตรวจร่างกาย

สงวนลิขสิทธิ์โดย © แผนกรับนักศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 1462-09-12 (99396 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]