เข้าสู่ระบบ  
สมัครเรียน


ติดต่อสอบถาม
FACEBOOK


LINE
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/regweb/admission/includes/counter.php on line 48
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับปริญญาตรี
  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554  


 ระดับปริญญาตรี 


มหาวิทยาลัยกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยแบ่งเป็นรอบดังนี้

 โครงการพิเศษรับสมัครผ่านโรงเรียน  
      โครงการกระจายโอกาสเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ฯ
      โครงการโควตา “เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม” คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
     
โครงการ "ทุนร่มโพธิ์ทอง" 
     
โครงการ "ทุนภาษาจีน" คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
     
โครงการทุนพัฒนานักกีฬา

กระจายฯ
ทุน /เยาวชน ฯ

ทุนจีน

ยื่นใบสมัคร (09.00 - 15.30 น.) จ.8 - ศ.26 พ.ย. 53  จ.8 - ศ.26 พ.ย. 53  จ.8 - ศ.26 พ.ย. 53 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (16.00 น.) - - อ.8 ธ.ค. 53
สอบข้อเขียน เฉพาะทุนจีน (09.00 - 11.30 น.) - - ศ. 7 ม.ค. 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ (16.00 น.) พฤ.16 ธ.ค. 53 พฤ.16 ธ.ค. 53 -
สอบสัมภาษณ์ (09.00 - 11.00 น.) ส.10 ม.ค. 54 ส.10 ม.ค. 54 ศ. 7 ม.ค. 54
(13.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (16.00 น.) อ.11 ม.ค. 54 อ.11 ม.ค. 54 อ.11 ม.ค. 54
ทำสัญญาทุน (9.00 น.) - ศ.14 ม.ค. 54 ศ.14 ม.ค. 54
ชำระเงินรายงานตัวเป็นนักศึกษา
(08.30 - 15.30 น.)
ศ.14 - ส.15 ม.ค. 54 ศ.14 ม.ค. 54 ศ.14 ม.ค. 54
ปฐมนิเทศ/กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ พฤ.17 - ศ.18 มี.ค. 54 พฤ.17 - ศ.18 มี.ค. 54 พฤ.17 - ศ.18 มี.ค. 54
เปิดภาคเรียน จ.21 มี.ค. 54 จ.21 มี.ค. 54 จ.21 มี.ค. 54

 รอบก่อน ADMISSION 1 

สอบข้อเขียน
ยื่นใบสมัคร (09.00 - 15.30 น.) จ.8 - พ.17 พ.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (16.00 น.) อ.23 พ.ย. 53
สอบข้อเขียน (09.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 15.30 น.) อา.28 พ.ย. 53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ (16.00 น.) พฤ.16 ธ.ค. 53
สอบสัมภาษณ์ (09.00 - 11.00 น.) ส.8 ม.ค. 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (16.00 น.) อ.11 ม.ค. 54
ชำระเงินรายงานตัวเป็นนักศึกษา (08.30 - 15.30 น.) ศ.14 - ส.15 ม.ค. 54
ปฐมนิเทศ/กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ พฤ.17 - ศ.18 มี.ค. 54
เปิดภาคเรียน จ.21 มี.ค. 54

 รอบก่อน ADMISSION 2 และโครงการพิเศษ 

สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

รับสมัคร

 จ.7 - ศ.25 ก.พ. 54

 จ.7 ก.พ. - ศ.18 มี.ค. 54

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (16.00 น.) 

ศ.4 มี.ค. 54

-

สอบข้อเขียน (09.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.30 น.)

จ.7 มี.ค. 54

-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (16.00 น.)

พฤ.10 มี.ค. 54

-

สอบสัมภาษณ์ (09.00 - 11.00 น.)

อ.15 มี.ค. 54

ในวันที่สมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

จ.15 มี.ค. 54

ในวันที่สมัคร

รายงานตัวเป็นนักศึกษา

จ.15 - อ.16 มี.ค. 54

ในวันที่สมัคร หรือภายใน 7 วันหลังผ่านสัมภาษณ์

ปฐมนิเทศ

พฤ.17 - ศ.18 มี.ค. 54

พฤ.17 - ศ.18 มี.ค. 54

เริ่มต้นการเรียนการสอน

จ.21 มี.ค. 54

จ.21 มี.ค. 54

 

 รอบ ADMISSION รับผ่านสกอ.  www.cuas.or.th

ADMISSION กลาง

สถานที่

ยื่นใบสมัคร ผ่าน สกอ.

ยังไม่กำหนด

www.cuas.or.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ยังไม่กำหนด

www.cuas.or.th

สอบสัมภาษณ์ (09.00 - 11.00 น.)

ยังไม่กำหนด

หอประชุม มฉก.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

ยังไม่กำหนด

หอประชุม มฉก.

รายงานตัวเป็นนักศึกษา (ชำระค่าเรียน)

ยังไม่กำหนด

สำนักทะเบียนฯ มฉก.

ปฐมนิเทศ

จ.23 - ศ.27 พ.ค. 54

หอประชุม มฉก.

เริ่มต้นการเรียนการสอน

จ.30 พ.ค. 54

อาคารเรียน

คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สอบสัมภาษณ์

รับสมัคร

จ.4 เม.ย. - ศ.6 พ.ค. 54

 จ.4 เม.ย. - ศ.3 มิ.ย. 54

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (16.00น.)

ศ.13 พ.ค. 54

-

สอบสัมภาษณ์ (09.00 - 11.00 น.)

พ.18 พ.ค. 54

ในวันที่สมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (14.00 น.)

พ.18 พ.ค. 54

ในวันที่สมัคร

รายงานตัวเป็นนักศึกษา

พ.18 - พฤ.19 พ.ค. 54

ในวันที่สมัคร หรือภายใน
7 วันหลังผ่านสัมภาษณ์

ปฐมนิเทศ

จ.23 - ศ.27 พ.ค. 54

จ.23 - ศ.27 พ.ค. 54

เริ่มต้นการเรียนการสอน

จ.30 พ.ค. 54

จ.30 พ.ค. 54

สงวนลิขสิทธิ์โดย © แผนกรับนักศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2007-09-26 (59154 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]