เข้าสู่ระบบ  
สมัครเรียน


ติดต่อสอบถาม
FACEBOOK


LINE
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/regweb/admission/includes/counter.php on line 48
รอบการรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
 
รอบการรับสมัครเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557
 


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
โดยแบ่งเป็นรอบการรับสมัคร 9 รอบ
รายละเอียดการรับสมัครแต่ละรอบ ดังนี้

    โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (21 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คลิก!!
    โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 (14 จังหวัดภาคใต้) คลิก!!
    โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (17 จังหวัดภาคเหนือ) คลิก!!
    
โครงการพิเศษ
         -  โครงการ "เด็กดีมีที่เรียน"
         -  โครงการสนับสนุนการศึกษา "ร่มโพธิ์ทอง"
         -  โครงการสนับสนุนการศึกษา "เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม"
             เพื่อเข้าศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
         -  โครงการสนับสนุนการศึกษา "ทุนภาษาจีน"
             เพื่อเข้าศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
         -  โครงการสนับสนุนการศึกษา "ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน"
             เพื่อเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

         -  โครงการสนับสนุนการศึกษา "ทุนอาจารย์พยาบาลศาสตร์"
             เพื่อเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
         -  โครงการสนับสนุนการศึกษา "ทุนอาจารย์เภสัชศาสตร์"
             เพื่อเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์


    
รอบก่อน ADMISSION ครั้งที่ 1 เฉพาะคณะสายวิทย์สุขภาพ
    
รอบก่อน ADMISSION ครั้งที่ 2
         - โครงการส่งเสริมเทคนิคการแพทย์
         - โครงการเภสัชชุมชน (ทายาทร้านยา)

    รอบก่อน ADMISSION ครั้งที่ 3 เฉพาะคณะสายวิทย์สุขภาพ
    
รอบ ADMISSION กลาง
    
รอบหลัง ADMISSION

 หมายเหตุ : รอบการรับสมัคร ข้อ 1-3 จะต้องสมัครตรงที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ


สมัครเรียนได้ที่  "http://admission.hcu.ac.th"

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
(เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป)
เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์  0-2312-6300 ถึง 79   ต่อ 1711-1718
โทรสาร   0-2312-6412
Admission Hotline : 085-489-3170 ถึง 14
สงวนลิขสิทธิ์โดย © แผนกรับนักศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2007-02-28 (413287 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]