เข้าสู่ระบบ  
สมัครเรียน


ติดต่อสอบถาม
FACEBOOK


LINE
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/regweb/admission/includes/counter.php on line 48
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา

การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ปริญญาตรี และ ปริญญาโท


ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิเข้าศึกษา
      ให้นำเอกสารต่อไปนี้ มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา  2 ฉบับ (ฉบับที่สำเร็จการศึกษา ถ่ายสำเนาขนาดกระดาษ A4)
4. รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า 3 รูป ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว หน้าตรง
    ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม
6.
ค่าลงทะเบียนเรียน

เอกสารที่ถ่ายสำเนา ให้รับรองสำเนาถูกต้อง
เซ็นชื่อ และระบุรหัสประจำตัวในเอกสารสำเนาทุกฉบับ


ในวันที่มารายงานตัว
      ให้นำเอกสารการขึ้น-ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

1. มฉก.01 ใบสมัคร และ มฉก.02 ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
2. มฉก. 24 บัตรลงทะเบียน (จะได้รับก่อนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่)
3. ใบสมัครสมาชิกศูนย์บรรณสารสนเทศ
4. ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า

ขั้นตอนการรายงานตัว
1. กรอกข้อมูลลงในเอกสารขึ้น – ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ให้เรียบร้อย
2. รับเอกสาร มฉก. 24 บัตรลงทะเบียน และ มฉก. 29 ตารางเรียน และซองประวัติ
3. ชำระเงินค่าขึ้น – ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา
4. ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
5. กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา 6 หลัก ตามด้วยรหัสสาขา 3 หลัก ลงในแบบฟอร์มทุกชุด
    เช่น 560001 – 010 และลงนามรับรองสำเนาเอกสาร พร้อมระบุรหัสประจำตัวลงเอกสารทุกฉบับ
6. นำส่งเอกสารที่กรอกข้อมูล และติดรูปถ่าย เรียบร้อยแล้วที่เจ้าหน้าที่

สงวนลิขสิทธิ์โดย © แผนกรับนักศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 1463-01-26 (88265 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]