เข้าสู่ระบบ  
สมัครเรียน


ติดต่อสอบถาม
FACEBOOK


LINE
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/regweb/admission/includes/counter.php on line 48
การส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์

การส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์เฉพาะผู้สมัครคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เท่านั้น


การส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ จะทำได้เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพเท่านั้น  เนื่องจากคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จะมีการคัดเลือกเป็นรอบ ๆ ตามวันที่กำหนด หากผู้ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชาอื่น ขอให้มาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่สมัคร (ถึงแม้ว่าท่านส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์ ท่านก็จะต้องมาสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย)

ผู้สมัครที่ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์จะต้องยื่นเอกสารครบถ้วนภายในกำหนดปิดรับสมัคร ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และห้องสอบทางเว็บไซต์ ให้มาสอบข้อเขียน ในวันที่กำหนด ตามกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ดังนี้

 

กิจกรรม

รอบก่อน ADMISSION 1

รอบก่อน ADMISSION 2

รอบหลัง ADMISSION

รับสมัคร http://admission.hcu.ac.th

จ.1 - พ.17 พ.ย. 53

จ.7 - ศ.25 ก.พ. 54

จ.4 เม.ย. - ศ.6 พ.ค.54

วันสุดท้ายการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
หากพ้นกำหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่รับสมัคร และไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

พ.17 พ.ย. 53

ศ.25 ก.พ. 54

ศ.6 พ.ค.54

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (16.00 น.)

อ.23 พ.ย. 53

ศ.4 มี.ค. 54

-

สอบข้อเขียน (09.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.30 น.)

อา.28 พ.ย. 53

จ.7 มี.ค. 54

-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ (16.00 น.)

พฤ.16 ธ.ค. 53

พฤ.10 มี.ค. 54

ศ.13 พ.ค. 54

สอบสัมภาษณ์ (09.00 - 11.00น.)

ส.8 ม.ค. 54

อ.15 มี.ค. 54

พ.18 พ.ค. 54

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (16.00 น.)

อ.11 ม.ค. 54

อ.15 มี.ค. 54

พ.18 พ.ค. 54

ชำระเงินค่าขึ้น - ลงทะเบียน (08.30 - 15.30 น.)

ศ.14 - ส.15 ม.ค. 54

อ.15 - พ.16 มี.ค. 54

พ.18 - พฤ.19 พ.ค. 54

ปฐมนิเทศ/กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

พฤ.17 - ศ.18 มี.ค. 54

พฤ.17 - ศ.18 มี.ค. 54

จ.23 - ศ.27 พ.ค. 54

เปิดภาคเรียน/เริ่มต้นการเรียนการสอน

จ.21 มี.ค. 54

จ.21 มี.ค. 54

จ.30 พ.ค. 54

 
การส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์

ให้ส่งใบสมัคร หลักฐานการชำระเงิน และเอกสารการสมัคร และกรุณาชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกสิกรไทย โดยจ่าหน้าซองถึง "แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล"  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18  ถนนบางนา – ตราด  กม.ที่ 18  ตำบลบางโฉลง  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540" (โปรดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน) นับตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก
 
ในนำบัตรประจำตัวประชาชนเข้าห้องสอบคัดเลือก แทนบัตรประจำตัวผู้สมัครได้  หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด จะไม่รับสมัครและไม่คืนเงินค่าสมัครให้ทุกกรณี

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.  : 0-2312-6300 ต่อ 1711 - 1718   Hotline : 085 - 489 - 3710 - 19

ดูเกณฑ์สมัครการคัดเลือกได้ ที่นี่

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © แผนกรับนักศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2006-01-24 (38438 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]