เข้าสู่ระบบ  
สมัครเรียน


ติดต่อสอบถาม
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

คู่มือหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (E-BOOK)

คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
(สามารถโหลดเข้า iBooks บน iPad/iPhone)
คู่มือการศึกษา 2558

คู่มือการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  
คู่มือการศึกษา สาขาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  
(สามารถโหลดเข้า iBooks บน iPad/iPhone)
Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/regweb/admission/includes/counter.php on line 48
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ (Form Application Online)
ข้อมูลผู้สมัคร (Student Information)
 
คำนำหน้า (Title) :  
ชื่อ (First Name) :   นามสกุล (Last Name) :  
เกรดเฉลี่ย
(Cumulative GPA)
:  
วุฒิการศึกษา
(Education Degree)
:  

*เทียบเท่า ม.6 กรุณาสมัครที่มหาวิทยาลัย
โรงเรียน :  
  ***พิมพ์ค้นหาชื่อโรงเรียนโดยไม่ต้องพิมพ์คำว่าโรงเรียนใน ช่องว่าง ผลลัพท์จะปรากฎที่ combo box
ข้อมูลสาขาวิชา (เลือกได้ 4 อันดับ)
Major or Department Information (the applicant can select four choices)
(เลือกได้ 3 อันดับ)
 
ลำดับ สาขาวิชา (Major)
1.  
2.  
3.  
โครงการพิเศษ :  
ปริญญาที่ 2
โครงการพิเศษ เภสัชชุมชน (ทายาทร้านยา)
โครงการพิเศษ ส่งเสริมเทคนิคการแพทย์
 
คะแนนรายวิชา
 
เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาสาระการเรียนรู้ เกรดเฉลี่ย
(Cumulative GPA)
ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ  
สุขศึกษาและพลศึกษา  
ศิลปะ  
การงานอาชีพ ฯ  
ภาษาต่างประเทศ  
ดูเกณฑ์การคัดเลือก